Adkomst

Vippetangen -> Langøyene -> Vippetangen 2013

Oslo(Vippetangen)-Langøyene, lokalrute 94
Ruteopplysning: Tlf. 22 11 52 04 eller Tlf. 177.
Takster: Selskapet er tilsluttet den felles takstordning som gjelder for kollektivtrafikken i Oslo.

Via fritidsbåt

Det er mulig å legge til med fritidsbåt ved de anlagte bryggene på nord- og vestsiden av Langøyene.  Bryggen på sørsiden er det ikke tillatt å benytte. Vika på nordsiden er en fin ankringsplass.

Båt transport til arrangementer 2013

Se “priser og booking” for mer info om båter som kan leies til arrangementer.

Båtene tar opp til 236 personer og har 67 sitteplasser inne og 50-60 sitteplasser ute.  Nattillegg for retur på bryggen etter kl 0100.
Det er også en mulighet å ta rutebåten ut fra Vippetangen – og bestille en egen båt inn på natta.