Om Øya

Camping på Langøyene

Telting er tillatt på Langøyene
Telting på Langøyene:
Friluftslovens § 9 tillater telting inntil to døgn av gangen uten eiers samtykke.

Regler for telting på Langøyene
For deg som vil nyte sommer-Oslo i nærheten av sjøen, er det greit å vite at det er tillatt å telte i to døgn på nordre del av Langøyene.
Det er ikke lov å røyke sigaretter pga. skogbrannsfare, men vi tillater bruk av elektroniske sigaretter, noe gutta fra elektronisksigarett satt stor pris på, når de var å teltet.

Rammene for telting
Friluftsloven hjemler telting i utmark. Loven slår fast at “Telting eller annet opphold er ikke tillatt i mer enn 2 døgn om gangen uten eierens eller brukerens samtykke”.
På Langøyene utsteder Friluftsetatens tillatelse til å telte ut over to dager, så sant det er plass og camperen ikke tidligere er bortvist på grunn av ordensproblemer. Tillatelsen gjelder telt som har en samlet flate på inntil 18 m2, og som er bebodd.

Ordensregler
Langøyene er felles eiendom. For at folk skal trives og føle seg trygge på øya, er campere forpliktet til å følge ordensreglene for telting på øya.

Ordensreglene slår fast at teltere skal
• holde teltområdet ryddig
• ikke kaste søppel eller skade naturen
• ikke “privatisere” teltplassen med utstyr som stenger andre ute
• bidra til nattero mellom klokka 23.00 og 07.00
• ikke sjenere andre
• slå opp teltet minst tre meter fra andre telt, av hensyn til brannsikkerhet
• være klar over at man selv har ansvar for private gjenstander
• rette seg etter skriftlige og muntlige pålegg fra Friluftsetaten
• være klar over at Friluftsetaten kan fjerne gjenstander som forsøpler, forstyrrer eller stenger andre ute

 

Kiosken

Åpningstider:
Fra 12:00 til 01:00 man-fre (væravhengig)
Fra 10:00 til 01:00 lør-søn (væravhengig)

Utenom skoleferien er kiosken åpen lør-søn fra 12:00 til 15:00 (væravhengig)

 

Strendene

Visste du at Langøyene egentlig består av to øyer?
Langøyene er en av de få øyene i Indre Oslofjord som ikke er vernet. For 100 år siden var Langøyene ferieområde for finere sommergjester. Under middelalderen lå det et steinbrudd her, og i 1841 ble det bygd sementfabrikk på øya. I dag kan man nyte livet på stranden, som tidligere var søppelfylling og som binder sammen det som en gang var to øyer, Nordre og Søndre Langøy.